WORLD GROUP

World Group là tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản. Có bề dày tham gia thi công xây dựng. Từ 2011 đến nay đầu tư 22 tỷ đô cho các dự án tại 47 quốc gia trên toàn thế giới.