TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Quản lý nhân sự và tài sản tại văn phòng.
- Làm báo giá, dự toán.
- Làm hợp đồng, công văn.
- Tổ chức và chỉ định người chủ trì cuộc họp, tổng kết và báo cáo lãnh đạo.
- Xúc tiến hợp đồng cùng lãnh đạo.
- Và các công việc liên quan khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

YÊU CẦU CÔNG VIÊC:

- Thu nhập cao từ: 10 - 12 triệu.
- Được rèn luyện các kỹ năng cứng, kỹ năng mềm thiết thực, tạo điều kiện, cơ hội phát triển bản thân.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp của công ty.
- Được hưởng chế độ bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội và các chế độ của người lao động theo quy định của Pháp luật Việt Nam.