NỘI THẤT HOÀNG LƯU

Nội thất Hoàng Lưu là công ty hoạt động trong lĩnh vực: sản xuất và thi công nội thất, cung cấp tổng thể nội thất và trang thiết bị công trình.

+ Sản xuất và thi công đồ gỗ nội thất cao cấp (đa phong cách).

+ Sản xuất và thi công nội thất dự án…

+ Sản xuất khung tranh các loại.

+ Đồ gỗ bán sẵn (bán buôn).

+ Cung cấp vật tư, nội thất trường học các cấp, văn phòng, nhà hàng…

+ Cung cấp vật tư hoàn thiện nội thất.

+ Thi công nhà thép tiền chế, các sản phẩm liên quan đến sắt, thép, inox…

+ Cải tạo, xây mới nhà cửa, trùng tu tôn tạo di tích đình, chùa…