MUA DỰ ÁN BỆNH VIỆN

Cần mua lại dự án bệnh viện tại Hà Nội (không mua bệnh viện có sẵn - trừ bệnh viện kinh doanh kém hiệu quả cần bán, không vùng ven, không qua cầu). Tài chính không thành vấn đề. Liên hệ: 091.2O4.9933