HỢP TÁC ĐẦU TƯ DỰ ÁN RESORT VEN BIỂN TRÊN TOÀN QUỐC

Tập đoàn nước ngoài tài chính mạnh, tiền ở Việt Nam, cần hợp tác đầu tư dự án, resort ven biển. Yêu cầu pháp lý đầy đủ.