DUSIT THANI

Dusit Thani là tập đoàn kinh doanh nghỉ dưỡng (Golf & Spa Resort) thuộc Hoàng Gia Thái Lan với bề dày gần 70 năm phát triển bền vững.