CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI

Chuyển nhượng 6ha dự án nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ ướt, công suất 100-500 tấn/ ngày, đêm.