CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN BỆNH VIỆN 500 GIƯỜNG

Chuyển nhượng Dự án bệnh viện đa khoa tại Tứ Hiệp, Thanh Trì quy mô 500 giường với tổng diện tích 2.29ha, mật độ xd: 40%: 9.180m2, Tầng cao: 12 nổi & 1 hầm. Pháp lý đầy đủ. Giá chuyển nhượng: 160 tỷ.