CHUYỂN NHƯỢNG CÔNG TY + NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHÂN VI SINH

Chuyển nhượng Công Ty + Nhà máy phân vi sinh tại Quy Nhơn, Bình Định, dây chuyền quy mô nhà máy, công nghệ USA, sản phẩm đã có thương hiệu mạnh trên thị trường, đã đầu tư nhà máy gần 200 tỷ trên diện tích hơn 2ha, gồm gần 200 cán bộ công nhân viên doanh thu gần 150 tỷ /năm. Giá nhượng trước 350 tỷ giờ còn 150 tỷ. Cơ hội hấp dẫn cho nhu cầu phù hợp. Ace quan tâm hoặc có khách quan ib kết hợp!!!